THỨ 2 - THỨ 7: 08:00 - 17:00

hợp đồng thi công nội thất căn hộ

Cập Nhật Mẫu Hợp Đồng Thi Công Nội Thất Chung Cư Và Lưu Ý Quan Trọng

Khi thiết kế và thi công nội thất chung cư trọn gói, hợp đồng thi công giúp Đơn vị thiết kế thi công và gia chủ khẳng định quyền lợi, trách nhiệm cũng như nghĩa vụ của giữa đôi bên trong suốt quá trình thi công. Cùng ICON INTERIOR tham khảo mẫu hợp đồng thi công nội thất chung cư và những lưu ý quan trọng trong mẫu hợp đồng thi công này.

thi công nội thất
Ký hợp đồng thi công nội thất chung cư giữa ICON INTERIOR và Khách hàng

Hợp đồng thi công nội thất chung cư là gì?

Hợp đồng thi công nội thất chung cư là những thỏa thuận điều kiện, yêu cầu giữa Đơn vị thi công nội hất và gia chủ cần ký kết trước khi bắt đầu thi công công trình. Hợp đồng nêu rõ các hạng mục về việc thi công phần thô, thi công phần nội thất, cung cấp các trang thiết bị nội thất và trang trí nội thất chung cư (nếu có).

Theo đó, mỗi bên sẽ thực hiện đúng với những gì đã nêu trong bản hợp đồng thi công. Căn cứ vào các điều khoản trong hợp đồng có thể đánh giá, nghiệm thu từng khoản thi công. Ngoài ra, đây còn là căn cứ quan trọng để giải quyết khi có tranh chấp thi công chung cư giữa 2 bên.

hợp đồng thi công nội thất căn hộ

Chính vì sự quan trọng này mà gia chủ cần tham khảo, kiểm tra kỹ lưỡng mẫu hợp đồng thi công toàn bộ nội thất, các điều khoản trước khi đặt bút ký kết.

Mẫu hợp đồng thi công nội thất chi tiết

Tại ICON INTERIOR, các hợp đồng bao gồm hợp đồng thiết kế nội thất chung cư, hợp đồng thi công nội thất chung cư dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các hai bên nằm trong khuôn khổ pháp luật cho phép. Dưới đây là mẫu hợp đồng gai thầu thi công căn hộ chung cư giữa Chủ nhà và Công ty Cổ phần Thiết kế nội thất ICON.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—o0o—

HỢP ĐỒNG GIAO THẦU THI CÔNG

Số:  … /HĐTC/2023/IC-CN

Các căn cứ để ký kết hợp đồng:

– Căn cứ vào Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.;

– Căn cứ Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

– Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2010/QH12 ngày 19/6/20101;

– Căn cư Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

– Căn cứ Thông tư số 39/2009/TT/BXD ngày 09/12/2009 hướng dẫn về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ;

– Căn cứ vào khả năng và nhu cầu hai bên.                                 

 

Hôm nay, ngày …  tháng … năm 2021, Chúng tôi các bên gồm có:

 

BÊN GIAO THI CÔNG (BÊN A):

Ông/ Bà                : …………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ                  : …………………………………………………………………………………………………………………….

CMND                   : ………………………………..  Cấp ngày:  …………………………..  Nơi cấp: ………………….

Điện thoại             : …………………………………………………………………………………………………………………….

BÊN THI CÔNG (BÊN B):

Tên đơn vị            : CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT ICON

Người đại diện     : (Ông) NGUYỄN VIỆT SỸ                     Chức danh: Giám đốc

Trụ sở                   : Tầng 5, Tòa nhà IDC,163 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Mã số thuế           : 0313356798

Điện thoại             : 0939.969.286

Tên tài khoản      : …………………………………………………………………………………………………………………….

Số tài khoản        : …………………………………………………………………………………………………………………….

Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng Thi công Nội Thất Chung Cư với các điều khoản sau:

ĐIỀU 1: MÔ TẢ CÔNG TRÌNH:

Thể loại công trình : Thi công Trang Trí Nội Thất Căn hộ Chung Cư

Địa điểm xây dựng :…………………………………………………………………………………………………….

ĐIỀU 2: NỘI DUNG CÔNG VIỆC:

– Bên A đồng ý giao Căn hộ mã số ………………………………………… để Bên B thực hiện việc sửa chữa thi công trang trí nội thất căn hộ bao gồm các hạng mục dưới dây.

Phần Thi công nội thất chung cư:

 • Trang trí, cung cấp và lắp đặt nội thất Phòng khách
 • Trang trí, cung cấp và lắp đặt nội thất Phòng bếp
 • Trang trí, cung cấp và lắp đặt nội thất Phòng ngủ
 • Trang trí, cung cấp và lắp đặt nội thất Phòng ngủ trẻ em
 • Trang trí, cung cấp và lắp đặt nội thất Phòng làm việc
 • Thi công sửa chữa một số hạng mục phụ

 (Chi tiết trong bảng dự toán đính kèm).

– Bên B thực hiện thi công xây dựng lắp đặt theo đúng yêu cầu bản vẽ thiết kế được bên A duyệt.

ĐIỀU 3:  CHẤT LƯỢNG VÀ CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT 

Bên B có trách nhiệm thi công đúng bản vẽ thiết kế nội thất chung cư, như trong phụ lục và báo giá, đảm bảo sự bền vững và chính xác của công trình theo tiêu chuẩn và các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong thỏa thuận hợp đồng giữa Bên A và Chủ Đầu Tư.

ĐIỀU 4: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:

4.1 Giá trị hợp đồng thi công nội thất chung cư:

Tổng Giá Trị Hợp Đồng Thi công (chưa bao gồm VAT 10%): ………………………. VNĐ (Bằng chữ: ……………………………………………đồng).

Hạng mục phát sinh ngoài dự toán sẽ tính vào Chi phí phát sinh khi công trình nghiệm thu quyết toán. Các hạng mục phát sinh phải được báo cho bên A và phải được đồng ý trước khi thi công phần phát sinh.

4.2 Phương thức thanh toán thi công nội thất chung cư:

Bên A thanh toán làm 03 đợt bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, như sau:

4.2.1 Đợt 1: Thanh toán 50% tương ứng ……………………… VNĐ vào thời điểm ký hợp đồng, để bên B mua vật tư và trang thiết bị.

4.2.2 Đợt 2: Thanh toán 30% tương ứng ……………………… VNĐ khi bên B lắp đặt nội thất 80% trên công trình.

4.2.3 Đợt 3: Thanh toán phần còn lại khi bên B hoàn tất 100% và bàn giao trong vòng 3 ngày.

 • Hồ sơ thanh toán hợp lệ bao gồm: Bên B phải xuất trình các chứng từ sau:
  • Văn bản hoặc chứng từ đề nghị thanh toán.
  • Biên bản nghiệm thu công trình được ký bởi những đại diện ký kết hợp đồng này.

ĐIỀU 5: THỜI GIAN THI CÔNG

Thời gian và Tiến độ thi công

-Thời gian thi công: ……………………… ngày làm việc (không bao gồm ngày chủ nhật và ngày lễ) được tính từ ngày Hợp Đồng này được ký kết cùng với các điều kiện sau:

 1. Bên B nhận được đầy đủ và đúng thời hạn các đợt thanh toán theo Điều 4 của Hợp Đồng Thi công nội thất chung cư
 2. Bên B được Ban quản lý tòa nhà chung cư cấp phép thi công
 • Bảng mẫu vật liệu được duyệt của Bên A.
 1. Bản vẽ kỹ thuật thi công được duyệt của Bên A.
 2. Bên A bàn giao mặt bằng thi công đúng thời hạn.
 • Thời gian thi công không bao gồm thời gian Bên A điều chỉnh thay đổi thiết kế, hạng mục thi công, thực hiện các thủ tục hành chính theo luật định và các công việc khác ảnh hưởng đến thời gian thi công.
 • Nghiệm thu kích thước theo thực tế.
 • Báo giá có hiệu lực trong thời gian 20 ngày.
 • Các sản phẩm báo giá có thể thay đổi mẫu mã tương đương thiết kế và sẽ được điều chỉnh và thống nhất giá giữa 2 bên.
 • Các sản phẩm melamine dùng gỗ An Cường, phụ kiện dùng phụ kiện ray bi DTC/Siquar, bản lề giảm chấn Hafele. Sơn Pu cao cấp.
 • Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu thực tế tại công trình.

 

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HAI BÊN:

6.1. Trách nhiệm Bên B:

 • Tiếp nhận và có biên bản giao nhận tài sản của bên A bàn giao, quản lý toàn bộ mặt bằng thi công trực tiếp từ bên A.
 • Tổ chức, điều động các nguồn lực cần thiết (con người, công cụ dụng cụ, trang thiết bị cần thiết) để/và đảm bảo thực hiện phần việc theo hợp đồng được nhận đúng theo các yêu cầu về tiến độ, chất lượng, chịu trách nhiệm về an ninh trật tự, An toàn lao động & Vệ sinh môi trường theo quy định của hợp đồng thi công nội thất căn hộ Bên A đã cam kết với Chủ Đầu Tư và/hoặc theo quy định của Pháp luật.
 • Đảm bảo và chịu trách nhiệm thi công, không ảnh hưởng đến các căn hộ lân cận trong khu vực
 • Bên B phải chấp nhận tăng nhân lực hoặc tăng ca làm việc để đảm bảo về yêu cầu tiến độ hợp lý của bên A.
 • Không tự tiện thi công các khu vực chưa được sự đồng ý bố trí của bên A.
 • Phải cử người có quyền hạn, trách nhiệm thường xuyên để làm việc trực tiếp với bên A.
 • Có trách nhiệm sửa chữa các vị trí không đạt yêu cầu của giám sát và bên A đúng thời hạn yêu cầu.

6.2 Trách nhiệm Bên A:

 • Thanh quyết toán cho Bên B đúng theo quy định ở điều 4.
 • Ký các hồ sơ liên quan dự án theo quy định.
 • Cử cán bộ kỹ thuật của Bên A giám sát việc thực hiện dự án của Bên B.
 • Giám sát việc thực hiện dự án tuân thủ theo các biện pháp, quy trình, tiêu chuẩn đã được hai bên thống nhất.
 • Cung cấp nguồn nước, nguồn điện. Khi Bên B đấu nối phải thông báo và được sự đồng ý của bên A.

 

ĐIỀU 7: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Bên A được quyền chấm dứt hợp đồng nếu sau 3 lần nhắc bằng công văn yêu cầu khắc phục mà Bên B vi phạm các nội dung tương ứng với các nội dung trong hợp đồng giữa Bên A và Bên B.

Trong trường hợp chấm dứt hợp đồng, sau 5 ngày làm việc Bên A phải thanh toán cho bên B số tiền dựa trên khối lượng sản phẩm và công việc mà bên B đã hoàn thành tính đến thời điểm chấm dứt hợp đồng.

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG:

 • Hai bên cùng cam kết sẽ thực hiện theo đúng các điều khoản của Hợp đồng thi công chung cư.
 • Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu xảy ra bất đồng, hai bên sẽ bàn bạc giải quyết theo tinh thần hợp tác bình đẳng, trường hợp không thể đi đến thỏa thuận thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.
 • Hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau. Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                                 ĐẠI DIỆN BÊN B

    (ký tên)                                                                                                                    (ký tên)

Nội dung chi tiết của hợp đồng thi công nội thất chung cư

Trên thị trường thiết kế và thi công nội thất chung cư, hình thức hợp đồng thi công nội thất chung cư được phân chia ra nhiều loại khác nhau. Tuy nhiên, các hợp đồng đều phải đảm bảo các thông tin cơ bản mà ICON INTERIOR chia sẻ dưới đây.

Thứ nhất, thông tin cơ sở pháp lý, và các thỏa thuận được thống nhất giữa hai bên.

Thứ hai, thông tin cá nhân, liên quan đến chủ thể giao dịch hoặc người đại diện tham gia ký kết phải chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng. Bao gồm:

 • Nếu chủ thể hợp đồng là cá nhân, chúng tôi yêu cầu cung cấp đầy đủ các các thông tin: họ và tên, ngày tháng năm sinh, số CMND, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ thường trú, thông tin liên hệ chính.
 • Nếu chủ thể hợp đồng là đơn vị tổ chức, doanh nghiệp, chúng tôi yêu cầu cần cung cấp rõ tên công ty, địa chỉ, số tài khoản, mã số thuế, điện thoại, số fax,…

Thứ ba, nội dung hợp đồng thi công chung cư cần liệt kê chi tiết các công việc thiết kế, thi công rõ ràng, cụ thể như:

hợp đồng thi công nội thất chung cư

 • Thi công những hạng mục nội thất chung cư nào?
 • Vị trí, khu vực thi công
 • Tổng diện tích, mặt bằng phần thi công
 • Yêu cầu chi tiết của bên chủ đầu tư
 • Danh sách liệt kê các loại vật liệu (nếu có).
 • Báo giá thi công nội thất chung cư đính kèm
 • v.v…

Ngoài ra, đơn vị thi công nội thất chung cư và chủ đầu tư cần nắm rõ bản vẽ thiết kế hoạch định 3D, không gian mặt bằng bố trí nội thất,… Công ty cần công khai rõ ràng và cụ thể số liệu của các vật liệu nội thất, chất liệu, kiểu dáng, màu sắc, báo giá vật liệu,… đi kèm hợp đồng để chủ đầu tư xem xét và ký kết hợp đồng.

Tổng giá trị thanh toán hợp đồng thi công, hình thức thi công sẽ thanh toán theo phương thức nào? Hợp đồng nêu rõ dùng tiền mặt để thanh toán hay chuyển khoản ngân hàng. Thanh toán bao nhiêu lần, mỗi lần có giá trị thanh toán là bao nhiêu? Hay trả toàn bộ thanh toán 100% chi phí thi công đồ nội thất. Nếu có, đơn vị thi công công khai phí bảo hành, tạm ứng công trình thi công là bao nhiêu %?

Về thời gian thực hiện thi công, thời điểm bắt đầu và kết thúc là khi nào? Thêm các trường hợp bất khả kháng, thời gian thi công chung cư sẽ kéo dài thời hạn như thế nào? Tại ICON INTERIOR, thời gian hoàn thiện nội thất căn hộ khoảng 30 – 60 ngày phụ thuộc vào khối lượng công trình.

Cuối cùng, các điều khoản về quyền lợi và nghĩa vụ của các bên ký kết, giải quyết các tranh chấp hợp đồng, các điều kiện bồi thường thiệt hại và phạt hợp đồng thi công nếu phát sinh, hiệu lực của hợp đồng thi công chung cư.

Một số lưu ý khi ký kết hợp đồng thi công nội thất căn hộ

Mẫu hợp đồng thi công căn hộ chung cư là mẫu quy định chung. Các bên thi công và chủ nhà không được tư ý sửa đổi nội dung có trong bản hợp đồng. Vì vậy, các bên nên đọc thật kỹ nội dung của bản hợp đồng trước khi đi đến quyết định ký kết.

Trong quá trình thi công sẽ không tránh vấn đề phát sinh chi phí thi công đồ nội thất căn hộ chung  cư. Do đó, các bên cần kiểm soát chặt chẽ các loại chi phí phụ trong khi thi công như: chi phí điện nước trong quá trình thi công, chi phí vệ sinh, các loại chi phí phát sinh cho công nhân thi công trong quá trình thi công.

quy trình giám sát thi công nội thất
Thiết kế thi công chung cư đảm bảo đúng hợp đồng hai bên đã ký

Về giai đoạn nghiệm thu công trình chung cư để đảm bảo công trình thi công đảm bảo các tiêu chí. Hợp đồng thỏa thuận rõ chất lượng và tiêu chuẩn công trình, các hạng mục hoặc công việc đã được hoàn thành. Trao đổi thêm về đối tượng nghiệm thu. Những người chịu trách nhiệm nghiệm thu và công việc nghiệm thu nội thất chung cư là gì? Sự đánh giá chủ đầu tư, nhà thầu, bên tư vấn,.. kiểm tra xem có sửa chữa bất kỳ hạng mục nào không?

Với những nội dung ICON INTERIOR vừa chi sẻ trên đây, chúng tôi hy vọng Quý Khách hàng có cái nhìn tổng quan về dịch vụ thi công chung cư. Các điều khoản được thực hiện đúng  quy trình thiết kế và thi công nội thất, tốt mục đích của hợp đồng thi công nội thất căn hộ chắc chắn sẽ mang đến một không gian sống có chất lượng vượt trội nhất.

nghiệm thu bàn giao nội thất nhà chung cư
Hoàn thiện quy trình thiết kế thi công sản xuất nội thất chung cư

Đơn vị thiết kế thi công nội thất chung cư uy tín, chất lượng hàng đầu

Ngay từ những bước chân chập chững, ICON đã luôn tập trung vào những giá trị cốt lõi, đặt chất lượng lên trên số lượng không ngừng xây dựng niềm tin với khách hàng. Đó chính là những giá trị đích thực nhất mà cho đến thời điểm hiện tại, ICON vẫn mong muốn gửi gắm đến quý khách hàng, quý đối tác.

Chất lượng làm nên Nội Thất ICON, với phương châm hoạt động này đã giúp chúng tôi trở thành một Chuyên gia Thiết kế nội thất, Thi công và Sản xuấ nội thất được đông đảo khách hàng tin tưởng. Với dịch vụ thiết kế nội thất chung cư, thi công nội thất chung cư  trọn gói, ICON INTERIOR đảm nhiệm chuyên nghiệp từ khâu thiết kế kiến trúc, cải tạo nội thất đến khâu thi công hoàn thiện nội thất.

Trong tất cả dự án của chúng tôi đều sử dụng các dịch vụ, sản phẩm cao cấp như gỗ An Cường, thiết bị Hafele, phụ kiện Cariny…tạo cho gia chủ sự yên tâm về một không gian sống chuẩn mực và đẳng cấp trên từng sản phẩm. ICON đồng hành cùng bạn kiến tạo nên không gian sống đích thực. Hãy chia sẻ cảm xúc cùng ICON sau khi cảm nhận không gian thực kế nội thất biệt thự và liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất nhé!

Đăng ký tư vấn thiết kế và thi công nội thất chung cư uy tín chất lượng

Nội thất ICON – Chúng tôi cam kết :

– Sản phẩm thi công giống bản vẻ thiết kế.

– Hệ thống xưởng sản xuất nội thất trực tiếp quy mô 2400m2

– Kiểm soát chi phí từ giai đoạn đầu thiết kế đến bàn giao công trình hoàn thiện.

– Chính sách bảo hành, bảo trì dài hạn.

Noithaticon.vn

Categories
noithaticon sidebar
Thước lỗ ban

Công cụ tra cứu kích thước hợp phong thủy

Click vào đây
Hình Ảnh Thực Tế
Bình luận

Bạn quan tâm tới dự án

Your Comment

Related posts

Thư Mời Hợp Tác Kinh Doanh

Nhiều hơn cả một thương hiệu, ICON là phong cách sống. Chúng tôi xây dựng nên những không gian – nơi bạn mà dành hơn một nửa thời gian cuộc đời để cảm thụ cuộc sống đẳng cấp và đắm chìm trong mỹ cảm sang trọng.

Đăng ký ngay để nhận Catalogue 2020 – tập hợp những mẫu thiết kế nội thất và công trình thực tế đẹp nhất của ICON. Bạn có thể tìm thấy ở đây nhiều nguồn cảm hứng, định vị lại cái đẹp và xác định ngay những gì mình mong muốn ở ngôi nhà mơ ước của mình.

Xem thêm

Kích Thước Giường Đơn Tiêu Chuẩn Cho Mọi Nhà

Giường ngủ là món đồ nội thất không thể thiếu trong không gian phòng ngủ, lựa chọn giường ngủ phù…

Xem thêm

Mẫu Nhà 1 Trệt 1 Lầu 5×15 và Chi Phí Xây Dựng Hoàn Thiện

Những mẫu nhà 1 trệt 1 lầu 5×15 nhận được rất nhiều sự quan tâm bởi đây là mẫu nhà…

Xem thêm

Top Showroom Nội Thất Quận 2 TP.HCM Uy Tín Hàng Đầu

Nếu bạn đang tìm mua đồ nội thất cho ngôi nhà của mình thì điều quan trọng là phải tìm…

Xem thêm

Thiết Kế Nội Thất Căn Hộ The Horizon Phú Mỹ Hưng

Dự án căn hộ The Horizon Phú Mỹ Hưng tọa lạc ngay tại trung tâm dịch vụ quốc tế The…

Xem thêm

Thiết Kế Nội Thất Căn Hộ Chung Cư Soho Residence Quận 1

Soho Residence là một dự án trọng điểm sở hữu vị trí đắc địa ngay tại trung tâm quận 1,…

Xem thêm