VIDEO 3D BẤT ĐỘNG SẢN

7ilab là đối tác của công ty Cổ phần ICON INTERIOR. Là công ty sản xuất phim 3D chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế landscape, dựng phim 3D các công trình, dự án qui mô lớn. Những dự án tiêu biểu bao gồm Him Lam Phú An, Him Lam Đông Nam, Villa Phú Quốc… Cho các đối tác Him Lam Land, Đất Xanh, Hưng Thịnh, Phú Đông Premier…