1. THÔNG TIN CƠ BẢN

  • Thiết kế và thi công : Nội thất ICON (ICON INTERIOR)
  • Chủ đầu tư : Himlam Phú An
  • Địa điểm công trình : Văn phòng Himlam Phú An
  • Hạng mục : Thiết kế nội thất văn phòng

2. Thiết kế nội thất sàn giao dịch Himlam Phú An

Bình luận

Bình luận