1. THÔNG TIN CƠ BẢN

  • Thiết kế và thi công : Nội thất ICON (ICON INTERIOR)
  • Chủ đầu tư : Phú Đông Land
  • Địa điểm công trình : Văn phòng Phú Đông Land
  • Hạng mục : Thiết kế – Thi công nội thất văn phòng

2. Thi công nội thất văn phòng Phú Đông Land

Bình luận

Bình luận