1. THÔNG TIN CƠ BẢN

  • Thiết kế và thi công : Nội thất ICON (ICON INTERIOR)
  • Chủ đầu tư : Sunflower Hotel
  • Địa điểm công trình : Sunflower Hotel
  • Hạng mục : Thiết kế nội thất nhà hàng khách sạn

2. Thiết kế nội thất Sunflower Hotel

Bình luận

Bình luận