THỨ 2 - THỨ 7: 08:00 - 17:00

TALKSHOW

GIẢI MÃ
INDOCHINE

ĐÁNH THỨC GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG NGỦ QUÊN

15H30 – 17H
11.09.2021

INDO-
CHINE
STYLE

“Idochine” có nguồn gốc từ tiếng Pháp, nó có nghĩa là “Đông Dương”. Đông Dương là một bán đảo nằm ở vùng Đông Nam, châu Á. Bán đảo bao gồm 6 quốc gia là: Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam và một phần Malaysia. Trong những năm 1887-1954, đây là khu vực nằm dưới quyền cai trị của đế quốc thực dân Pháp tại Đông Nam Á.
Phong cách Đông Dương xuất hiện khi thực dân Pháp bắt đầu công cuộc xâm chiếm bán đảo Đông Dương. Vào những năm 1893-1954, phong cách thiết kế này được gọi là phong cách thực dân. Dần dà phong cách Đông Dương phát triển sau những năm 1920 ở Việt Nam.

ĐÁNH THỨC

GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG

NGỦ QUÊN

DIỄN GIẢ

Ông Nguyễn Việt Sỹ

Giám đốc ICON INTERIOR

Thầy Hoàng Lê Duy

Trưởng Ngành Thiết Kế Nội Thất
Đại Học Tôn Đức Thắng

Cô Hồ Ngọc Lệ

Giảng viên Ngành Thiết Kế Nội Thất
Đại học Tôn Đức Thắng

Cô Phạm Ngọc Quỳnh Giao

Giảng viên Ngành Thiết Kế Nội Thất
Đại học Tôn Đức Thắng

Thầy Nguyễn Minh Hiếu

Giảng viên Ngành Thiết Kế Nội Thất
Đại học Tôn Đức Thắng

Thầy Ngô Văn Đức

Giảng viên Ngành Thiết Kế Nội Thất
Đại học Tôn Đức Thắng

Đăng ký tham dự