1. THÔNG TIN CƠ BẢN

  • Thiết kế và thi công : Nội thất ICON (ICON INTERIOR)
  • Chủ đầu tư : HimLam
  • Địa điểm công trình : Trụ sở HimLam Land
  • Hạng mục : Thiết kế nội thất văn phòng

2. Thiết kế nội thất văn phòng Trụ sở HimLam Land

Bình luận

Bình luận