Feedback khách hàng

Mỗi dự án kết thúc, ICON luôn nhận được những feedback của khách hàng. ICON luôn lấy đó làm động lực, làm nền tảng để phát triển hoàn hảo cho những dự án tiếp theo của mình.

Dưới đây là feedback tiêu biểu (Chị Minh Lệ, dự án căn hộ Masteri)

Feedback khách hàng về công ty nội thất ICON
Feedback khách hàng về công ty nội thất ICON (Ms.Minh Lệ)